• Lichamelijke klachten mede veroorzaakt door bewuste of onbewuste spanningen bijv: spierverkrampingen, o.a. spanningshoofdpijn, nekklachten, buikklachten, maagklachten, slaapstoornissen en onrust.
  • Tijdelijke overbelasting: stress, overspannenheid.
  • Gestagneerde ontwikkeling: het gevoel niet op je plek te zijn of niet lekker in je vel te zitten. Onvrede met de bestaande situatie of niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt.
  • Verwerkingsproblemen na verlies en traumatisering.
  • Moeilijkheden bij het omgaan met intimiteit en nabijheid.
  • Pijn die erg heftig is en/of chronisch , door te leren omgaan met de pijn wordt deze beter hanteerbaar.
  • Angst en paniekklachten.
  • Klachten van depressieve aard.
  • Haptotherapie binnen de gezondheidszorg
  • Haptotherapie is tevens een unieke wijze om tot emotionele beleving en verwerking te komen van psychische problematiek. Zij kan ook in samenwerking met psychotherapie toegepast worden.

 

Haptotherapie binnen de gezondheidszorg


Haptotherapie is tevens een unieke wijze om tot emotionele beleving en verwerking te komen van psychische problematiek. Zij kan ook in samenwerking met psychotherapie toegepast worden.


Lid VVH Reg.nr. 440A Opgenomen in
register GZ-Haptotherapeuten
Lid Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders VHZB
AGB code zorgverlener 90031712 AGB code praktijk 90010638
Kamer van Koophandel nr. 27346628