Kosten

 

  • Haptotherapie: 55 minuten € 72,00
  • Haptonomische zwangerschapsbegeleiding: 50 minuten € 65,00

 

Voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau , geldt in een beperkt aantal gevallen  (tot  maximaal 25 % van mijn cliëntenbestand)  voor maximaal 8 behandelingen een aangepast tarief van  €55.00  voor haptotherapie.

 

 

Bij het niet nakomen van uw afspraak, ben ik genoodzaakt u een verzuimnota te sturen van 50 % van het geldende tarief. Deze nota's komen niet voor vergoeding door uw verzekering in aanmerking. Dit geldt niet als u tenminste 24 uur van tevoren heeft afgebeld of het antwoordapparaat heeft ingesproken.

 

Vergoeding

 

Haptotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of kijk op www.haptotherapeuten–vvh.nl


Lid VVH Reg.nr. 440A Opgenomen in
register GZ-Haptotherapeuten
Lid Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders VHZB
AGB code zorgverlener 90031712 AGB code praktijk 90010638
Kamer van Koophandel nr. 27346628